AQAP 160, AQAP 2110, AQAP 2120 Kalite Güvence Sistemleri

AQAP standardları olarak çoğunlukla aşağıda yer alan 3 standard söz konusudur. Detayları aşağıda görüldüğü gibidir.

AQAP 160 – Yazılım için Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

NATO kaynaklı bir standard’dır.

NATO kalite gereksinimleri kapsamında, yazılım sektörü için kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Standard; adı üzerinde askeriye ve savunma sanayinde yer alan tedarikçiler tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Standard; ISO 9001 standardı bazlı ve ISO 9001 standardı maddelerinin üzerine gelmiş +/- maddelerin ilavesi şeklinde kombine şeklinde tasarlanmıştır.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Ana referans olan standardın maddeleri; aşağıda görüldüğü gibidir.

AQAP 160 – STANDARDI MADDELERİ

Önsöz

Bölüm

Genel

 1.1. Amaç

1.2. Uygulanabilirlik

1.3. Bu Yayın ile Uyumluluk

1.4. Bu Yayının Uyarlanması

1.5. AQAP-160 1. Baskının Yapısı

1.6. İlkesel referanslar

1.7. Bilgi verici referanslar

1.8. Bilgi verici referanslar (Çalışması devam eden)

1.9. Tanımlar

1.10. Kısaltmalar Listesi

Bölüm 2 Kalite Sistem Gereksinimleri

2.1. Yönetimin Sorumluluğu

2.2. Kalite Sistemi

Bölüm 3 Temel Ömür Devri Süreci Gereksinimleri

3.1. İkmal süreci

3.2. Tedarik süreci (yüklenicinin gerçekleştireceği

3.3. Geliştirme süreci

3.4. Üretim ve Yerleştirme süreci

3.5. İşletim süreci

3.6. Bakım süreci

Bölüm 4 Ömür Devri Süreci Gereksinimlerinin Desteklenmesi

4.1. Dokümantasyon süreci

4.2. Konfigürasyon yönetimi süreci

4.3. Kalite Güvence Süreci

4.4. Doğrulama süreci

4.5. Onaylama (geçerli kılma) süreci

4.6. Müşterek gözden geçirme süreci

4.7. Denetim süreci

4.8. Problem çözümleme süreci

4.9. Yönetim süreci

4.10. Alt yapı süreci

4.11. Eğitim süreci

4.12. Ölçüm süreci

Bölüm 5 Süreç Gereksinimlerinin Uyarlanması

5.1. Uyarlama süreci

Bölüm 6 NATO-Özel Gereksinimleri

6.1. Devlet Kalite Güvencesi için yardım

6.2. Yazılım kalite yönetimi sistemi (kalite sistemi

6.3. KGT’ye sunulan ürünler

6.4. KGT’ye bildirim

6.5. KGT’nin bilgiye erişimi

EK A Çapraz Referans-taboları (bilgi amaçlı

EK B Uyarlama dokümantasyonu (ilkesel

EK C Birleştirilmiş Kalite Plânı için ilgili bilgiler (bilgi amaçlı

C.1. Bu Ek’in amacı

C.2. Birleştirilmiş Kalite Plânı için ilgili bilgiler

AQAP 2110 – Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

NATO kaynaklı bir standard’dır.

NATO kalite gereksinimleri kapsamında, tasarım ve geliştirme için kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Standard; adı üzerinde askeriye ve savunma sanayinde yer alan tedarikçiler tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Standard; ISO 9001 standardı bazlı ve ISO 9001 standardı maddelerinin üzerine gelmiş +/- maddelerin ilavesi şeklinde kombine şeklinde tasarlanmıştır.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Ana referans olan standardın maddeleri; aşağıda görüldüğü gibidir.

AQAP 2110 – STANDARDI MADDELERİ

1.0 Genel

1.1 Giris

1.2 Amaç

1.3 Uygulanabilirlik

2.0 Bu Yayına Uygunluk

2.1 Organizasyonel Uygunluk

2.2 Sözleşmeye Yönelik Uygunluk

3.0 AQAP-2110’daki Gereklerin Oluşumu

3.1 Oluşum

3.2 Referanslar

3.3 Tanımlar

4.0 Kalite Yönetim Sistemi

4.1 Genel Gerekler

4.2 Dokümantasyon Gerekleri

5.0 Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetimin Taahhüdü

5.2 Müşteri Odaklılık

5.3 Kalite Politikası

5.4 Planlama

5.5 Sorumluluk, Yetki ve iletişim

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

6.0 Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

6.2 İnsan Kaynakları

6.3 Alt Yapı

6.4 Çalışma Ortamı

7.0 Ürün Gerçekleştirme

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlaması

7.2 Müşteri ile İlişkili Süreçler

7.3 Tasarım ve Geliştirme

7.4 Satın Alma

7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması

7.6 İzleme ve Ölçme Teçhizatının Kontrolü

7.7 Konfigürasyon Yönetimi

7.8 Güvenilirlik ve İdame Ettirilebilirlik (R&M)

8.0 Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1 Genel

8.2 İzleme ve Ölçme

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

8.4 Veri Analizi

8.5 İyileştirme

9.0 İlave NATO Gerekleri

9.1 Yüklenici ve Alt Yüklenici Tesislerine Giriş ve Devlet Kalite Güvence (DKG)

Faaliyetleri için Destek

9.2 Alıcıya Teslim Edilecek Ürünler

AQAP 2120 – Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

NATO kaynaklı bir standard’dır.

NATO kalite gereksinimleri kapsamında, üretim için kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Standard; adı üzerinde askeriye ve savunma sanayinde yer alan tedarikçiler tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Standard; ISO 9001 standardı bazlı ve ISO 9001 standardı maddelerinin üzerine gelmiş +/- maddelerin ilavesi şeklinde kombine şeklinde tasarlanmıştır.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Ana referans olan standardın maddeleri; aşağıda görüldüğü gibidir.

AQAP 2120 – STANDARDI MADDELERİ

1.0 Genel

1.1 Giriş

1.2 Amaç

1.3 Uygulanabilirlik

2.0 Bu Yayına Uygunluk

2.1 Organizasyonel Uygunluk

2.2 Sözleşmeye Yönelik Uygunluk

3.0 AQAP-2120’deki Gereklerin Oluşumu

3.1 Oluşum

3.2 Referanslar

3.3 Tanımlar

4.0 Kalite Yönetim Sistemi

4.1 Genel Gerekler

4.2 Dokümantasyon Gerekleri

5.0 Yönetim Sorumluluğu

5.1 Yönetim Taahhüdü

5.2 Müşteri Odaklılık

5.3 Kalite Politikası

5.4 Planlama

5.5 Sorumluluk, Yetki ve iletişim

5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

6.0 Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

6.2 İnsan Kaynakları

6.3 Alt Yapı

6.4 Çalışma Ortamı

7.0 Ürün Gerçekleştirme

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlaması

7.2 Müşteri ile İlişkili Süreçler

7.3 Tasarım ve Geliştirme

7.4 Satın Alma

7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması

7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

7.7 Konfigürasyon Yönetimi (KY)

8.0 Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1 Genel

8.2 İzleme ve Ölçme

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

8.4 Veri Analizi 11

8.5 İyileştirme

9.0 İlave NATO Gerekleri

9.1 Yüklenici ve Alt Yüklenici Tesislerine Giriş ve Devlet Kalite Güvence (DKG)

Faaliyetleri için Destek

9.2 Alıcıya Teslim Edilecek Ürünler