AS 9100, AS 9110, AS 9120 Havacılık Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

AS 9100 – Havacılık Sektörüne Yönelik Tedarikçiler için Kalite Yönetim Sistemi:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

Havacılık, uzay ve savunma sanayilerindeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

IAQG bazlı bir standard’ dır.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Havacılık sektöründe yer alan tedarikçiler için özel olarak oluşturulmuş, sektörel bir standarddır.

Havacılık sektörüne yönelik sistem, komponent, yarı komponent, parça, alt parça vb. üretimleri gerçekleştiren imalatçıların AS 9100 sistemi ve 3ncü taraf belgelendirmesine sahip olması beklenir.

Standard; aşağıda görüldüğü gibi “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” üzerine kurulu, ilave / tamamlayıcı maddeler, beklentileri, notlar, ilave metinler, gereklilikler vb. içeren bir kombine standard olarak düşünülebilir.

AS 9100 – STANDARD MADDELERİ

İçindekiler

Ön söz

Giriş

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri odağı

5.2 Politika

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü

7.1.6 Kurumsal bilgi

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri ile iletişim

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

8.5.4 Muhafaza

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme

 • Danışmanlık Hizmetleri,
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Denetim Hizmetleri,
 • Belgelendirme Organizasyonu Hizmetleri,
 • Standard Tedarik/Satış Hizmetleri

adı altında NE ZAMAN (hafta içi / hafta sonu), NE KADAR SÜRE İLE (proje bazlı / sürekli), NEREDE (sizin yerinizde / ISQO ofiste) , NASIL (kişi bazlı / grup bazlı / 1-1 / online / uzaktan), HANGİ konu veya konularda ihtiyaç duyuyor iseniz, ISOQ olarak biz hazırız.

Yeri, zamanı, türü, içeriği SİZ BELİRLEYİN, siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

İletişime geçin.

AS 9110 – Havacılık Sanayi için Bakım Kuruluşları için Kalite Yönetim Sistemi:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

Havacılık, uzay ve savunma sanayilerindeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

IAQG bazlı bir standard’ dır.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Havacılık sektöründe yer alan bakım kuruluşları için özel olarak oluşturulmuş, sektörel bir standarddır.

Havacılık sektörüne yönelik sistem, komponent, yarı komponent, parça, alt parça vb. bakımlarını, teknik servis faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşların AS 9110 sistemi ve 3ncü taraf belgelendirmesine sahip olması beklenir.

Standard; aşağıda görüldüğü gibi “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” üzerine kurulu, ilave / tamamlayıcı maddeler, beklentileri, notlar, ilave metinler, gereklilikler vb. içeren bir kombine standard olarak düşünülebilir.

AS 9110 – STANDARD MADDELERİ

İçindekiler

Ön söz

Giriş

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri odağı

5.2 Politika

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü

7.1.6 Kurumsal bilgi

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri ile iletişim

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

8.5.4 Muhafaza

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme

 • Danışmanlık Hizmetleri,
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Denetim Hizmetleri,
 • Belgelendirme Organizasyonu Hizmetleri,
 • Standard Tedarik/Satış Hizmetleri

adı altında NE ZAMAN (hafta içi / hafta sonu), NE KADAR SÜRE İLE (proje bazlı / sürekli), NEREDE (sizin yerinizde / ISQO ofiste) , NASIL (kişi bazlı / grup bazlı / 1-1 / online / uzaktan), HANGİ konu veya konularda ihtiyaç duyuyor iseniz, ISOQ olarak biz hazırız.

Yeri, zamanı, türü, içeriği SİZ BELİRLEYİN, siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

İletişime geçin.

AS 9120 – Havacılık Sanayi için Stok Kuruluşları için Kalite Yönetim Sistemi:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

Havacılık, uzay ve savunma sanayilerindeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

IAQG bazlı bir standard’ dır.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Havacılık sektöründe yer alan stok kuruluşları için özel olarak oluşturulmuş, sektörel bir standarddır.

Havacılık sektörüne yönelik sistem, komponent, yarı komponent, parça, alt parça vb. depolama, lojstik vb.  faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşların AS 9120 sistemi ve 3ncü taraf belgelendirmesine sahip olması beklenir.

Standard; aşağıda görüldüğü gibi “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” üzerine kurulu, ilave / tamamlayıcı maddeler, beklentileri, notlar, ilave metinler, gereklilikler vb. içeren bir kombine standard olarak düşünülebilir.

AS 9120 – STANDARD MADDELERİ

İçindekiler

Ön söz

Giriş

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri odağı

5.2 Politika

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü

7.1.6 Kurumsal bilgi

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri ile iletişim

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

8.5.4 Muhafaza

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme

 • Danışmanlık Hizmetleri,
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Denetim Hizmetleri,
 • Belgelendirme Organizasyonu Hizmetleri,
 • Standard Tedarik/Satış Hizmetleri

adı altında NE ZAMAN (hafta içi / hafta sonu), NE KADAR SÜRE İLE (proje bazlı / sürekli), NEREDE (sizin yerinizde / ISQO ofiste) , NASIL (kişi bazlı / grup bazlı / 1-1 / online / uzaktan), HANGİ konu veya konularda ihtiyaç duyuyor iseniz, ISOQ olarak biz hazırız.

Yeri, zamanı, türü, içeriği SİZ BELİRLEYİN, siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

İletişime geçin.