BELGELENDİRME – LİSANSLANDIRMA – AKREDİTASYON ORGANİZASYONU HİZMETLERİ

photo of pile of papers
Photo by Kelly L on Pexels.com

Belgelendirme – Lisanlandırma – Akreditasyon Organizasyonu Hizmetleri:

ISOQ DANIŞMANLIK EĞİTİM DENETİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak aşağıdaki standartlar, yönetim sistemleri vb. üzerine  BelgelendirmeLisanslandırma – Akreditasyon Organizasyonu Hizmetleri gerçekleştirmekteyiz. 

İletişime geçin.

Projenizi tasarlayalım, tekliflendirelim, paylaşalım. Onaylarınız nezdinde hemen başlayalım ve birlikte finalize edelim.

Sistemlerinizin belgelendirilmesi, lisanslandırılması,  belgelerin – lisansların devamı, yeniden belgelendirilmesi – lisanslandırılması vb. için ilk belgelendirme – lisanslandırma denetimleri, gözetim denetimleri, takip denetimleri, yeniden belgelendirme denetimleri vb. faaliyetleri için sizin adınıza ulusal ve-veya uluslararası 3. taraf belgelendirme – lisanslandırma – akreditasyon kuruluşları araştırmalarını yapalım. Sizin adınıza başvuralım, sürecin tüm adımlarında sizi temsil edelim, gerekli organizasyonları yapalım. 

Güvenin.

Projenizi gerçekleştirmek için bize sadece fırsat verin, yeterli.

Projeniz; 3. kişiler veya dış kaynaklı isimler tarafından değil, direkt ISOQ sahibi ve UZMAN’ ı tarafından gerçekleştiriliyor olunacaktır.

Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.

Telefon, mail, SMS, mesaj vb. iletişimleriniz direkt UZMAN tarafından cevaplandırılıyor olunacaktır.

FAALİYET ALANLARIMIZ, UZMANLIK ALANLARIMIZ:

 • IATF 16949 – Otomotiv Üretimi ve İlgili Servis Parçaları Organizasyonu İçin Kalite Yönetim Sistemi Gereksinimleri
 • VDA AdBlue – AdBlue® Üretim Ve Dağıtım Zincirindeki Yönetim Sistemleri İle İlgili Minimum Gereksinimler
 • Ford Q1 – Tercih Edilir Kalite Durumları
 • APQP – İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planları
 • PPAP – Üretim Parçası Onay Süreci
 • FMEA – Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi
 • AIAG-VDA FMEA – AIAG-VDA Bazlı Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi
 • MSA – Ölçüm Sistemleri Analizi 
 • SPC – İstatiksel Proses Kontrol
 • IMDS – Uluslar arası Malzeme Veri Sistemi
 • G8D – Global 8D – 8 Adımlı Problem Çözme ve Raporlama Teknikleri – Metodu
 • 5S – Tertip, Düzen, Temizlik, Standartlaştırma, İyileştirme – Metodu
 • Otomotiv Sektöründe Proses (Süreç) Yaklaşımı 
 • Proses (Süreç) Tabanlı Risk Analizi
 • CQI-8 – Aşamalı/Katmanlı Süreç Denetimi Kılavuzu
 • CQI-9 – Özel Proses – Isıl İşlem Sistem Değerlendirmesi
 • CQI-11 – Özel Proses – Kaplama Sistem Değerlendirmesi
 • CQI-12 – Özel Proses – Boyama Sistem Değerlendirmesi
 • CQI-14 – Otomotiv Garanti Yönetimi Kılavuzu
 • CQI-15 – Özel Proses – Kaynak Sistem Değerlendirmesi
 • CQI-17 – Özel Proses – Lehimleme Sistem Değerlendirmesi
 • CQI-18 – Etkili Hata Önleme (Poke Yoke) 
 • CQI-19 – Alt Kademe Tedarikçi Yönetim Süreci Rehberi 
 • CQI-20 – Etkili Problem Çözme Rehberi 
 • CQI-22 – Düşük Kalite Maliyeti Rehberi
 • CQI-23 – Özel Proses – Plastik Kalıplama-Kalıpla Şekil Verme Sistem Değerlendirmesi
 • CQI-24 – Arıza Modlarına Dayalı Tasarım İncelemesi (DRBFM Referans Kılavuzu) 
 • CQI-25 – SPC Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
 • CQI-26 – SPC Kısa Dönem Ek
 • CQI-27 – Özel Proses – Döküm Sistem Değerlendirmesi 
 • CQI-28 – AIAG İzlenebilirlik Kılavuzu 
 • CQI-29 – Özel Proses: Sert Lehimleme Sistemi Değerlendirmesi
 • CQI-30 – Özel Proses – Kauçuk İşlemi Kalıplama-Kalıpla Şekil Verme Sistem Değerlendirmesi
 • Hyundai SQ-Mark
 • VDA – Cilt 8D – 8 Disiplinli Problem Çözme Yöntemi, Süreç, Rapor
 • VDA – ACSMS – Otomotiv Siber Güvenlik Yönetim Sistemi Denetimi
 • VDA – Beceriklilik İşbirliği
 • VDA – AIAG ve VDA FMEA-El Kitabı – Tasarım FMEA, Proses FMEA – İzleme ve Sistem Yanıtı için Ek FMEA
 • VDA – Siber Güvenlik için Otomotiv SPICE® – Bölüm I: Siber Güvenlik Mühendisliği için Süreç Referansı ve Değerlendirme Modeli, – Bölüm II: Siber Güvenlik Mühendisliği için Süreç Performansına İlişkin Derecelendirme Yönergeleri (Seviye 1),
 • VDA – Otomotiv SPICE Yönergeleri
 • VDA – IATF 16949’a Dayalı Müşteriye Özel Kalite Yönetimi Sistem Gereksinimleri Oluşturma
 • VDA – Otomotiv Endüstrisinde EOS-Elektrik Aşırı Gerilme, Aşırı Elektriksel Gerilme İşareti Gösteren Yarı İletken Cihazların İşlenmesi, İçindekiler, Belgeler ve Açıklamalar
 • VDA – Saha Arıza Analizi ve Denetim Standardı
 • VDA – Alınan Dersler – Otomotiv Endüstrisinde “Alınan Dersler”in Tanımı. İşlem Tanımı, Uygulama İpuçları ve Pratik Örnekler.
 • VDA – Yeni Parçalar İçin Olgunluk Seviyesi Güvencesi. – Metotlar, Ölçüm Kriterleri, Dokümantasyon
 • VDA – Ürün Bütünlüğü – Ürün güvenliği ve uygunluğu ile ilgili kuruluşlar için önerilen eylem. Kablosuz Güncellemeleri Kullanarak Geri Çağırma Yönetimi
 • VDA – Ürün İmalatı ve Teslimatı – Sağlam Üretim Süreci – Ön Koşullar, Standartlar, Kontrol, Örnekler
 • VDA – Özel Karakteristikler (SC) – Özel Karakteristikleri Kapsayan Proses Tanımı,
 • VDA – Spesifikasyon Standart Yapısı – Otomotiv VDA Bileşen Gerekliliği – Spesifikasyon Standart Yapısı
 • VDA – Müşteri Şikayetlerini Ele Almak için Standartlaştırılmış Süreç – İçerik, Belgeler ve Açıklama
 • VDA – VDA 1 – Cilt 1 – Belgelenmiş Bilgiler ve Saklama
 • VDA – VDA 2 – Cilt 2 – Sarf Malzemesi Üretim Sürecinin ve Ürün Onayının (PPA) Kalitesini Sağlama
 • VDA – VDA 3.1 – Cilt 3 Bölüm 1 Araba Üreticileri ve Tedarikçilerinin Güvenilirlik Güvencesi
 • VDA – VDA 3.2 – Cilt 3 Bölüm 2, Araba Üreticileri ve Tedarikçilerinin Güvenilirlik Güvencesi – Güvenilirlik Yöntemleri ve Araçları
 • VDA – VDA 3.3 – Cilt 3 Bölüm 3 – Güvenilirlik Kontrol Döngüsündeki Örnek Olaylar,
 • VDA – VDA 4 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 1-4: Genel, Risikoanalysen, Methoden ve Vorgehensmodelle
 • VDA – VDA 4.1 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 1: Genel, Yöntemlere Genel Bakış, Temel Yardımlar, Geliştirme Süreçleri.
 • VDA – VDA 4.2 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 2: Risk Analizleri. Hata Ağacı Analizi – FTA, Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA), SWOT Analizi (Güçlü Yönler – Zayıf Yönler – Fırsatlar – Tehditler).
 • VDA – VDA 4.3 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 3: Yöntemler. İmalat ve Montaj için Tasarım (DFMA), Dijital Mock-Up (DMU), Deneylerin Tasarımı (DoE) – Deneme Metodolojisi, İmalat Fizibilite Analizi, POKA YOKE, Kalite Fonksiyon Dağıtımı (QFD), TRIZ, Ekonomik Proses Tasarımı ve Proses Kontrolü, 8D Yöntemi, 5 Neden Yöntemi, Önleyici Kalite Yönetim Yöntemlerinin Seçimi
 • VDA – VDA 4.4 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 4: Süreç Modelleri. Altı Sigma, Altı Sigma için Tasarım (DFSS), Endüstriyel Tolerans Süreci.
 • VDA – VDA 4.5 – Cilt 5 Ölçüm ve Muayene İşlemleri. – Yetenek, Planlama ve Yönetim
 • VDA – VDA 5.1 – Cilt 5.1 İzlenebilir Hat İçi Metroloji – Araç Gövdesi İmalatında, Tamamlayıcı – Hacimden VDA 5’e, Ölçüm İşlemleri Yeteneği
 • VDA – VDA 5.2 – Cilt 5.2 – Ölçme Yeteneği – Cıvatalı Bağlantılarda Tork Kontrolü İşlemleri,
 • VDA – VDA 6.1 – Cilt 6 Bölüm 1 – QM-Sistem Denetimi Seri Üretimi
 • VDA – VDA 6.2 – Cilt 6 Bölüm 2_QM Sistem Denetimi – Hizmetler – Otomotiv Sektöründe Hizmet Kuruluşları İçin Özel Gereksinimler
 • VDA – VDA 6.3 – Cilt 6 Bölüm 3, Süreç Denetimi
 • VDA – VDA 6.3 – Cilt 6 Bölüm 3 – Denetçi Sürümü
 • VDA – VDA 6.4 – Cilt 6 Bölüm 4 QM Sistem Denetimi – Üretim Ekipmanı
 • VDA – VDA 6.5 – Cilt 6 Bölüm 5 – Ürün Denetimi
 • VDA – VDA 6.7 – Cilt 6 Bölüm 7, Proses Denetimi – Üretim Ekipmanları
 • VDA – VDA 9 – Cilt 9 – Kalite Güvencesi – Emisyonlar ve Yakıt Tüketimi – Binek ve Hafif Ticari Araçlarda Polis Testleri,
 • VDA – Otomobillerin İç ve Dışındaki Dış Bağlantı Elemanlarının Dekoratif Yüzeyleri ve Fonksiyonel Parçaları
 • VDA – VDA 19.1 – Cilt 19 Bölüm 1, Teknik Temizliğin Denetimi >İşlevsel Olarak İlgili Otomotiv Bileşenlerinin Partikül Kontaminasyonu
 • VDA – VDA 19.2 – Cilt 19 Bölüm 2, Montajda Teknik Temizlik – Çevre, Lojistik, Personel ve Montaj Ekipmanları
 • PSR/PS(C)R – Ürün Güvenlik ve Uygunluk Temsilcisi
 • ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar
 • ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemleri – Şartlar Ve Kullanım Kılavuzu
 • ISO 45001 – İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemleri —Şartlar Ve Kullanım Kılavuzu
 • ISO 22000 – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri — Gıda Zincirindeki Kuruluşlar İçin Şartlar
 • ISO 3834 – Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları
 • ISO 22241 – Dizel motorlar – NOx Azaltma Maddesi AUS 32
 • ISO 19011 – Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu
 • ISO 10007 – Kalite Yönetimi – Konfigürasyon Yönetimi İçin Kılavuz
 • ISO 10012 – Ölçüm Yönetim Sistemleri – Ölçüm Süreçleri Ve Ölçüm Teçhizatı İçin Gerekler
 • ISO 31000 – Risk Yönetimi – Kılavuzu
 • ISO/TS 22163 – IRIS – Demiryolu Uygulamaları – Kalite Yönetim Sistemi – Demiryolu Kuruluşları İçin İşletme Yönetim Sistemi Gereksinimleri: ISO 9001:2015 Ve Demiryolu Sektöründe Uygulama İçin Özel Gereklilikler
 • ISO/IEC 12207 – Bilgi Teknolojisi – Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri
 • ISO/IEC 15504 – Bilgi Teknolojisi – Yazılım Süreç Değerlendirmesi
 • ISO/IEC 15408 – Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri
 • ISO/IEC 33001 – Bilgi Teknolojisi – Yazılım Süreç Değerlendirmesi
 • ISO/IEC 17020 – Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar
 • ISO/IEC 17021 – Uygunluk Değerlendirmesi – Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • ISO/IEC 17024 – Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar
 • ISO/IEC 17025 – Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar
 • ISO/IEC 17065 – Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses Ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar
 • ISO/IEC 18045 – Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Teknolojisi Güvenliği Değerlendirmesi İçin Metodoloji
 • ISO/IEC 25010 – Sistemler Ve Yazılım Mühendisliği – Sistemler Ve Yazılım Kalite Gereksinimleri Ve Değerlendirmesi (Square) – Sistem Ve Yazılım Kalitesi Modelleri
 • ISO/IEC 20000 – Bilgi Teknolojisi – Hizmet Yönetimi
 • ISO/IEC 27001 – Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler
 • ISO/IEC 27002 – Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Kontrolleri için Uygulama Prensipleri
 • ISO/IEC 27012 – Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Telekomünikasyon Kuruluşları İçin ISO / IEC 27002’ye Dayalı Bilgi Güvenliği Denetimleri İçin Uygulama Prensipleri
 • AS 9100 – Kalite Yönetim Sistemleri – Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için Gereklilikler
 • AS 9101 – Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları için AS 9101 Kalite Yönetim Sistemleri Denetim Gereklilikleri
 • AS 9102 – İlk Ürün Muayenesi Gerekliliği Gerekliliği
 • AS 9103 – Temel Karakteristiklerin Varyasyon Yönetimi
 • AS 9104-1 – Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyon Programları için Gereklilikler
 • AS 9104-2 – Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Tescil_Sertifikasyon Programlarının Gözetimi için Gereklilikler
 • AS 9104-3 – Havacılık ve Uzay Denetçisi Yeterlilik ve Eğitim Kursları için Gereklilikler
 • AS 9107 – Havacılık ve Uzay Şirketleri için Doğrudan Teslimat Yetkilendirme Rehberi
 • AS 9110 – QMS – Havacılık Bakım Kuruluşları için Gereklilikler
 • AS 9114  – Havacılık ve Uzay Şirketleri için Doğrudan Gemi Rehberliği
 • AS 9115 – AS 9115 Kalite Yönetim Sistemleri – Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için Gereklilikler – Teslim Edilebilir Yazılımlar
 • AS 9115-2 – Kalite Yönetim Sistemleri – Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için Gereklilikler – Teslim Edilemeyen Yazılımlar
 • AS 9116 – Değişiklik Bildirimi (NOC) Gereksinimleri 
 • AS 9117 – Yetkilendirilmiş Ürün Yayını Doğrulaması
 • AS 9120 – Kalite Yönetim Sistemleri – Havacılık, Uzay ve Savunma Distribütörleri için Gereklilikler
 • AS 9131 – Uygunsuzluk Verilerinin Tanımlanması ve Dokümantasyonu
 • AS 9132 – Parça Markalama için AS 9132 Veri Matrisi Kalite Gereksinimleri
 • AS 9133 – AS 9133 Standart Ürünler için Kalifikasyon Prosedürü
 • AS 9136 – Kök Neden Analizi ve Problem Çözme
 • AS 9137 – 9100 Kalite Yönetim Sistemi – IAQG dahilinde AQAP 2110’un Uygulanması için Rehberlik
 • AS 9138 – İstatistiksel Ürün Kabul Koşulları
 • AS 9145 – Gelişmiş Ürün Kalite Planlama ve Üretim Parça Onay Süreci
 • AS 9146 – Yabancı Cisim Hasarı (FOD) Önleme Programı – Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için Gereklilikler
 • AS 9147 – Havacılık Ve Uzay Serisi – Kurtarılamaz Ürün Yönetimi – Havacılık, Uzay Ve Savunma Organizasyonları İçin Gereklilikler
 • AS 9162 – Operatör Kendi Kendini Doğrulama Programları
 • AS 9163 – Havacılık Serisi – Uygunluk Gereklilikleri Sertifikası
 • AQAP 100 – NATO Kalite Güvencesine İlişkin Genel Kılavuz
 • AQAP 110 – Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO KG (Kalite Güvence) Gereklilikleri
 • AQAP 119 – AQAP 110, 120 ve 130 için NATO Kılavuzu
 • AQAP 120 – Üretim için NATO Kalite Güvence Gereklilikleri
 • AQAP 130 – Muayene ve Test için NATO Kalite Güvence Gereklilikleri
 • AQAP 131 – Nihai Denetim için NATO Kalite Güvence Gereklilikleri
 • AQAP 150 – Yazılım Geliştirme için NATO Kalite Güvence Gereklilikleri
 • AQAP 159 – AQAP 150 Kullanımı İçin Rehber
 • AQAP 160 – Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri
 • AQAP 169 – AQAP 160’ın Kullanımına İlişkin NATO Rehberi
 • AQAP 170 – Devlet Kalite Güvence Delegasyonu için NATO Kılavuzu  
 • AQAP 2000 – Ömür Devri Boyunca Kaliteye Bütünleşik Sistemler Yaklaşımına İlişkin NATO Politikası
 • AQAP 2009 – AQAP 2000 Serisinin Kullanımı İçin NATO Rehberi
 • AQAP 2015 – Kalite Planları için NATO Gerekleri
 • AQAP 2050 – Proje değerlendirme faaliyetleri için NATO Proje Değerlendirme Metodolojisi
 • AQAP 2070 – Devlet Kalite Güvence Yetkilendirmesi için NATO Kılavuzu
 • AQAP 2110 – Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri
 • AQAP 2120 – Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri
 • AQAP 2130 – Muayene Ve Test İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri
 • AQAP 2131 –  Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri
 • AQAP 2210 – AQAP-2110 veya AQAP-2310’a İlave Yazılım NATO Kalite Güvence Gerekleri
 • AQAP 2310 – Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri
 • TSE Belgesi
 • TSEK Belgesi
 • TSE HYB Belgesi
 • CE Belgesi
 • UL Belgesi
 • FM Belgesi
 • CCCS Sertifikası – Ortak Kriter Sertifikası
 • SPICE Sertifikası – Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk Sertifikası