CQI-11 Özel Proses – Kaplama Sistem Değerlendirmesi

CQI-11 – Özel Proses – Kaplama Sistem Değerlendirmesi:

Ford Q1, IATF 16949 vb. otomotiv sektörüne yönelik yönetim sistemleri standardları ile birlikte kullanılan, tamamlayıcı nitelikteki metotları, şartları, formları vb. içeren, standardlar içerisinde bir manuel ve-veya metod şeklinde atıf yapılan bir gerekliliktir.

AIAG kaynaklı bir manuel’dir.

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, aynı zamanda bir özel proses olan kaplama imalat prosesinizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden, iç ve-veya dış kaynaklı olarak müşteri ve-veya 3ncü taraflarca gerçekleştirilen bir değerlendirme, denetim türüdür.

Kaplama imalat proseslerinize yönelik kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörüne Yönelik Kalite Yönetim Sistemi / Standardı ve OEM’ lerin yazılı müşteri özel istekleri standartlarına göre talep edilen, 1nci taraf denetimler (kuruluş içi denetimler) ve 2nci taraf denetimler (alt tedarikçi denetimleri)’ nde kullanılması gereken bir değerlendirme check listi’ dir.

İlk defa çalışılmaya başlanacak tedarikçiler için; çalışma onayı öncesi emin olmak adına 2nci taraf denetimlerde (alt tedarikçi denetimleri) ve sonrasında onay alınan, onaylı tedarikçiler listesinde bulunan tedarikçilerin ise halen aynı yeteneklere sahip olup olmadığını sorgulamak adına; 2nci taraf denetimler (alt tedarikçi denetimleri) adı altında bu check list kullanılır.

Eğer ki, imalat prosesi olarak bu yönde bir imalat prosesi var ise; periyodik olarak gerçekleştirilen proses denetimlerde ve shutdown (planlı, bakım amaçlı, uzun üretim duruşları) sonrası tekrar seriye başlamak için öncelikle emin olmak adına 1nci taraf denetimler (kuruluş içi denetimler) adı altında bu check list kullanılır.

Şubat 2012 itibari ile V2 olarak belirtilen 2nci versiyon/baskı çıkmıştır. 

CQI-11 hazırlama işi: Kaplama Sistem Değerlendirmesi (PTSA); 2nci baskısı, AIAG kaplama iş grubu tarafından hayata geçirildi. Bu kaplama gereksinimleri; müşteri ve ürün standardlarına yönelik tamamlayıcıdır.

Kaplama Sistem Değerlendirmesi (PTSA); bir organizasyonun bu gereksinimleri karşılama yeteneğini değerlendirmek için kullanılabilir, hem de müşteri, yasal/mevzuat/düzenleyici ve organizasyonun kendi gereksinimlerini değerlendirmek için. Ayrıca; bir organizasyon ile onun tedarikçileri arasında da kullanılabilir.

Kaplama Sistem Değerlendirmesi (PTSA); ISO/TS 16949 (IATF 16949)’ da açıklandığı gibi otomotiv proses yaklaşımını destekler.

PTSA’ in amacı; tedarik zinciri içerisinde  sürekli iyileştirme, kusur/arıza önlemeyi pekiştirme, atık ve değişimin azaltılmasını sağlayan bir kaplama yönetim sisteminin geliştirilmesidir.

Uluslararası kabul görmüş kalite yönetim sistemi ve uygun müşteri özel istekleri ile birleştirilmiş PTSA; kaplama yönetim sistemleri için temel gereklilikleri tanımlar.

PTSA; otomotiv üretim ve servis parçaları organizasyonları için bir kaplama yönetim sistemine yönelik ortak bir yaklaşımı sağlamak adına amaçlanmış, planlanmıştır.

‘Özel Proses: Kaplama Sistem Değerlendirmesi 2.Baskı’;

 • bazı YENİ gereksinimler,
  • DEĞİŞEN gereksinimler ve
  • tedarikçi firmanın kendi yapması gereken kendi öz-değerlendirmesi/denetimi ile ilgili AÇIKLIĞA KAVUŞTURULAN NOKTALARI / AÇIKLAMALARI

içermektedir.

Bu 3ncü baskı;

 • OEM’ ler,
  • 1. kademe tedarikçiler,
  • kaplama tedarikçileri ve
  • kaplama endüstrisin hizmet yapan kalibrasyon firmaları

‘nın ortak bir çalışmasıdır. 

İÇİNDEKİLER TABLOSU:

AIAG Hakkında

Önsöz

İçerik Tablosu

Tanıtım

Giriş

Genel

Proses Yaklaşımı

Kaplama Sistemi Değerlendirmesi Amaçları

Değerlendirme Prosesi

Değerlendirici Kalifikasyonları

Diğer Gereklilikler

 • Kapsam

1.1. Genel

1.2. Uygulama

2. Kaplama Sistem Değerlendirmesi Prosedürü

3. Özel Proses: Kaplama Değerlendirmesi

EK BÖLÜM A – PROSES TABLOLARI

Not: PTSA formu içerisindeki gereklilikler ve kılavuz; proses tablolarına başvurduğu/baktığı zaman bu yönde bilgilendirmede bulunur.