CQI-15 Özel Proses – Kaynak Sistem Değerlendirmesi

CQI-15 – Özel Proses – Kaynak Sistem Değerlendirmesi:

Ford Q1, IATF 16949 vb. otomotiv sektörüne yönelik yönetim sistemleri standardları ile birlikte kullanılan, tamamlayıcı nitelikteki metotları, şartları, formları vb. içeren, standardlar içerisinde bir manuel ve-veya metod şeklinde atıf yapılan bir gerekliliktir.

AIAG kaynaklı bir manuel’dir.

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, aynı zamanda bir özel proses olan kaynak imalat prosesinizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden, iç ve-veya dış kaynaklı olarak müşteri ve-veya 3ncü taraflarca gerçekleştirilen bir değerlendirme, denetim türüdür.

Kaynak imalat proseslerinize yönelik kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörüne Yönelik Kalite Yönetim Sistemi / Standardı ve OEM’ lerin yazılı müşteri özel istekleri standartlarına göre talep edilen, 1nci taraf denetimler (kuruluş içi denetimler) ve 2nci taraf denetimler (alt tedarikçi denetimleri)’ nde kullanılması gereken bir değerlendirme check listi’ dir.

İlk defa çalışılmaya başlanacak tedarikçiler için; çalışma onayı öncesi emin olmak adına 2nci taraf denetimlerde (alt tedarikçi denetimleri) ve sonrasında onay alınan, onaylı tedarikçiler listesinde bulunan tedarikçilerin ise halen aynı yeteneklere sahip olup olmadığını sorgulamak adına; 2nci taraf denetimler (alt tedarikçi denetimleri) adı altında bu check list kullanılır.

Eğer ki, imalat prosesi olarak bu yönde bir imalat prosesi var ise; periyodik olarak gerçekleştirilen proses denetimlerde ve shutdown (planlı, bakım amaçlı, uzun üretim duruşları) sonrası tekrar seriye başlamak için öncelikle emin olmak adına 1nci taraf denetimler (kuruluş içi denetimler) adı altında bu check list kullanılır.

Mart 2010 itibari ile V1 olarak belirtilen 1nci versiyon/baskı çıkmıştır. 

Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu (AIAG) komiteleri, otomotiv endüstrisindeki üye şirketlerden gönüllülerden oluşur. Proses denetimi hazırlama çalışmaları AIAG teknik komiteleri tarafından yapılır.

Teknik komitelerin başlıca görevi, Otomotiv Standartları ve Sistem Gereksinimlerini hazırlamaktır.

Teknik komiteler tarafından kabul edilen taslak belgeler, gözden geçirme ve fikir birliği için Yönlendirme Komitesine dağıtılır. Dokümanların yayınlanması Kalite Yönetim Komitesi tarafından onaylanmayı gerektirir.

Kalite Yönetim Kurulu, bu belgenin geliştirilmesine zaman ve çaba harcayan aşağıdaki bireyleri ve şirketlerini takdir ve teşekkür eder.

İÇİNDEKİLER TABLOSU:

AIAG Hakkında

Önsöz

Takdim/Teşekkür Alıntıları

İçindekiler Tablosu

Genel

Proses Yaklaşımı

Kaynak Sistem Değerlendirmesi Amaçlaro

Değerlendirme Prosesi

Değerlendirici Kalifikasyonları

Diğer Gereklilikler

 1. Kapsam

1.1. Genel

1.2. Uygulama

1.3. Referans

 1. Kaynak Sistem Değerlendirmesi Prosedürü
 2. Özel Proses: Kaynak Sistem Değerlendirmesi
 3. Ek A: Proses Tabloları
 4. Sözlük

CQI-15: Özel Proses: Kaynaklı Sistem Değerlendirmesi (WSA), AIAG Kaynak Çalışma Grubu vasıtasıyla yürütülmüştür. Bu kaynak gereksinimleri, müşteri ve ürün standartlarını tamamlayıcı niteliktedir.

Kaynaklı Sistem Değerlendirmesi (WSA); bir organizasyonun bu değerlendirme içerisindeki gerekliliklerin yanında müşteri, yasal/yönetmelik ve organizasyonun kendi gereklerini karşılama yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. WSA, bir kuruluş ile tedarikçileri arasında da kullanılabilir.

Kaynak (Welding) Sistem Değerlendirmesi (WSA); ISO/TS 16949 (IATF 16949)’ da açıklandığı gibi otomotiv proses yaklaşımını destekler.

Kaynak Sistem Değerlendirmesi Amaçları:

WSA’nın amacı, kusur önleme ve tedarik zincirindeki değişim ve atık miktarını vurgulayan sürekli bir gelişme sağlayan bir kaynak yönetim sisteminin geliştirilmesidir.

WSA, uluslararası kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi ve uygulanabilir müşteriye özel gereksinimlerle birleşince, kaynak yönetim sistemleri için temel gereklilikleri tanımlar.

WSA, otomotiv üretimi ve servis bölümü organizasyonları için bir kaynak yönetim sistemine ortak bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır.

EK A – PROSES TABLOLARI:

Proses tabloları; aşağıdakiler için gereksinimleri/şartları içerir.

 1. Management Responsibility & Quality Planning / Yönetim Sorumluluğu & Kalite Planlama
 2. Floor and Material Handling Responsibility / Saha/Kat/Yer/Bina Ve Malzeme Yükleme-boşaltma-taşıma /Kullanım Vb. Sorumluluğu
 3. Equipment/Facilities/Controls / Ekipman/Tesisler/Kontroller
 4. Tooling/Fixturing / Ekipman-Alet ile İşleme / Fikstürleme-Sabitleme-Bağlantı Düzeneğine Bağlama
 5. Process Controls and Confirmation / Proses Kontroller ve Doğrulama
 6. Esential Variables / Temel Değişkenler

Proses tabloları; proses kontrol parametreleri ve parçaları için proses parametrelerinin toleransları ve frekanslarını belirler. 

Kaynak Sistem Değerlendirmesi (WSA) içerisindeki gereklilikler; değerlendiriciye proses tablolarını ne zaman başvurmaları gerektiğini bildirir.