CQI-19 – Alt Tedarikçi Yönetim Prosesi Kılavuzu

CQI-19 – Alt Kademe Tedarikçi Yönetim Prosesi Kılavuzu:

Ford Q1, IATF 16949 vb. otomotiv sektörüne yönelik yönetim sistemleri
standardları ile birlikte kullanılan, tamamlayıcı nitelikteki metotları,
şartları, formları vb. içeren, standardlar içerisinde bir manuel ve-veya metod
şeklinde atıf yapılan bir gerekliliktir.

AIAG kaynaklı bir manuel’dir.

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar,
firmanın kendi iç şartlarını referans alan, uluslar arası ve ulusal pazarlarda alt
tedarikçilerin yönetim prosesinin kabul edilebilirliğine yönelik kılavuzdur. 

İçerik olarak aşağıdaki maddeleri dikkate alabiliriz.

 • IATF 16949 ve ISO 9001:2015 kapsamında beklentiler,
 • 8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
 • 8.4.1 Genel
 • 8.4.1.1 Genel-Ek
 • 8.4.1.2 Tedarikçi Seçim Süreci
 • 8.4.1.3 Müşterinin Yönlendirdiği Kaynaklar (“Yönlendirilmiş Satınalma” Olarak ta Bilinir)
 • 8.4.2 Kontrolün Tipi ve Derecesi
 • 8.4.2.1 Kontrolün Tipi ve Derecesi-Ek
 • 8.4.2.2 Yasal ve Düzenleyici Gereklilikler
 • 8.4.2.3 Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme
 • 8.4.2.3.1 Otomotiv Ürünleri İle İlgili Yazılım veya Bünyesinde Yazılım İçeren Otomotiv Parçaları
 • 8.4.2.4 Tedarikçi İzleme
 • 8.4.2.4.1 İkinci Taraf Denetlemeler
 • 8.4.2.5 Tedarikçi Geliştirme
 • 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi
 • 8.4.3.1 Dış Sağlayıcılar İçin Bilgi-Ek
 • APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC, IMDS, 8D vb. kapsamında beklentiler,
 • CQI-19 Subtier Supplier Management Guideline | TopQM-Systems global CQI support in the automotive industryMAQMSR (Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers) kapsamında beklentiler,
 • CQI-19 fazları ve beklentileri,
 • Faz 1.0 Ön Seçim Fazı (Pre-selection Phase)
 • 1.2 Tedarikçi Ön Yeterliliği (Supplier Pre-qualification)
 • 1.3 Teklif/Tedarikçi Listesi Geliştirme (Develop “Bid List”)
 • 1.4 Tedarikçi Değerlendirme (Supplier Assessment)
 • Faz 2.0 Seçim Fazı (Selection Phase)
 • 2.1 Teknik Yeteneği Gözden Geçirme  (Review Technical Capability (includes Quality))
 • 2.2 Ödüllendirme (Award Business)
 • Faz 3.0 APQP / PPAP Fazı (APQP / PPAP Phase)
 • 3.1 Tedarikçi ile APQP Başlatma (Commence APQP with supplier)
 • 3.2 Tedarikçi ile PPAP Tamamlama ve Kapasite Doğrulaması (Complete PPAP / Verify Capacity)
 • 3.3 Üretim Kontrol Planı Uygulama (Implement Production Control Plan)
 • Faz 4.0 Performans İzleme, Geliştirme ve/veya Eskalasyon Fazı (Performance Monitoring, Development and/or Escalation Phase)
 • 4.1 Performans İzleme (Performance Monitoring)
 • 4.2 Tedarikçi Geliştirme (Supplier Development)

 • Danışmanlık Hizmetleri,
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Denetim Hizmetleri,
 • Belgelendirme Organizasyonu Hizmetleri,
 • Standard Tedarik/Satış Hizmetleri

adı altında NE ZAMAN (hafta içi / hafta sonu), NE KADAR SÜRE İLE (proje bazlı / sürekli), NEREDE (sizin yerinizde / ISQO ofiste) , NASIL (kişi bazlı / grup bazlı / 1-1 / online / uzaktan), HANGİ konu veya konularda ihtiyaç duyuyor iseniz, ISOQ olarak biz hazırız.

Yeri, zamanı, türü, içeriği SİZ BELİRLEYİN, siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

İletişime geçin.