CQI-8 – Kademeli-Aşamalı Proses Denetimi Kılavuzu

CQI-8 – Kademeli-Aşamalı Proses Denetimi Kılavuzu:

Ford Q1, IATF 16949 vb. otomotiv sektörüne yönelik yönetim sistemleri standardları ile birlikte kullanılan, tamamlayıcı nitelikteki metotları, şartları, formları vb. içeren, standardlar içerisinde bir manuel ve-veya metod şeklinde atıf yapılan bir gerekliliktir.

AIAG kaynaklı bir manuel’dir.

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, aynı zamanda aşamalı/katmanlı bir proses denetimlerinin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden, iç ve-veya dış kaynaklı olarak müşteri ve-veya 3ncü taraflarca gerçekleştirilen bir değerlendirme, denetim türüdür.

CQI-8 kılavuzunun temel unsurları şu şekildedir;

 • LPA’ların iş sonuçları üzerinde olumlu bir etkisi olması için LPA’yı Temel Performans Göstergelerinin (KPI’lar) yönetimiyle bütünleştirir.
 • Sahipliği Kalite fonksiyonunun ötesine genişletir
 • LPA Planlama Ekibinin rolünü önerir
 • İmalat dışı alanlarda (örneğin Mühendislik, Satın Alma, Program Yönetimi, vb.) LPA’ların kullanımını teşvik eder
 • LPA (RASIC şeması) için Roller ve Sorumluluklar önerir
 • Etkili LPA kontrol sayfası soruları yazmak için genişletilmiş yönergeler sağlar
 • Denetim sürecini açıklar daha fazla detay
 • LPA’nın etkinliğini ölçmeyi ve ardından buna göre ayarlamayı teşvik eder
 • LPA’nın sürece özel LPA kontrol tabloları aracılığıyla dağıtımını netleştirir
 • Denetimlerin yürütülmesini ve Bulguların Kaydedilmesini açıklar
 • Üst Yönetimin Gözden Geçirmesinin ve LPA metriklerinin önemini açıkça ortaya koyar
 • Geliştirmek için özel öneriler sunar mevcut bir LPA sistemi

LPA: Layered Process Audit – Katmanlı/Aşamalı Proses Dentimi Kılavuzu/sistemi (CQI-8)

RASIC: Responsible, Accountable, Suportive, Informed, Consulted – Schema – Sorumlu, Hesap Verebilir, Destekleyici, Bilgilendirilen, Danışılan Edilen – Sorumluluklar ŞemasıKPI: Key Performance Indicator – Anahtar Performans Göstergesi

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.

Direkt UZMANI ile GÖRÜŞÜN. TEKLİF ALIN.