CQI-8 – Kademeli-Aşamalı Proses Denetimi Kılavuzu

CQI-8 – Kademeli-Aşamalı Proses Denetimi Kılavuzu:

Ford Q1, IATF 16949 vb. otomotiv sektörüne yönelik yönetim sistemleri standardları ile birlikte kullanılan, tamamlayıcı nitelikteki metotları, şartları, formları vb. içeren, standardlar içerisinde bir manuel ve-veya metod şeklinde atıf yapılan bir gerekliliktir.

AIAG kaynaklı bir manuel’dir.

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, aynı zamanda aşamalı/katmanlı bir proses denetimlerinin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden, iç ve-veya dış kaynaklı olarak müşteri ve-veya 3ncü taraflarca gerçekleştirilen bir değerlendirme, denetim türüdür.

CQI-8 kılavuzunun temel unsurları şu şekildedir;

 • LPA’ların iş sonuçları üzerinde olumlu bir etkisi olması için LPA’yı Temel Performans Göstergelerinin (KPI’lar) yönetimiyle bütünleştirir.
 • Sahipliği Kalite fonksiyonunun ötesine genişletir
 • LPA Planlama Ekibinin rolünü önerir
 • İmalat dışı alanlarda (örneğin Mühendislik, Satın Alma, Program Yönetimi, vb.) LPA’ların kullanımını teşvik eder
 • LPA (RASIC şeması) için Roller ve Sorumluluklar önerir
 • Etkili LPA kontrol sayfası soruları yazmak için genişletilmiş yönergeler sağlar
 • Denetim sürecini açıklar daha fazla detay
 • LPA’nın etkinliğini ölçmeyi ve ardından buna göre ayarlamayı teşvik eder
 • LPA’nın sürece özel LPA kontrol tabloları aracılığıyla dağıtımını netleştirir
 • Denetimlerin yürütülmesini ve Bulguların Kaydedilmesini açıklar
 • Üst Yönetimin Gözden Geçirmesinin ve LPA metriklerinin önemini açıkça ortaya koyar
 • Geliştirmek için özel öneriler sunar mevcut bir LPA sistemi

LPA: Layered Process Audit – Katmanlı/Aşamalı Proses Denetimi Kılavuzu/sistemi (CQI-8)

RASIC: Responsible, Accountable, Suportive, Informed, Consulted – Schema – Sorumlu, Hesap Verebilir, Destekleyici, Bilgilendirilen, Danışılan Edilen – Sorumluluklar ŞemasıKPI: Key Performance Indicator – Anahtar Performans Göstergesi

ISOQ olarak danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme, akreditasyon, lisanslandırma vb. ilgili hizmetlerimiz ile asiste ediyor olacağız.  Nihai olarak hem sürdürülebilir ve katma değer sağlayan etkin bir sisteme, hem belgeye sahip olacaksınız.

Daha fazla bilgi için iletişime geçin. Direkt UZMANI ile GÖRÜŞÜN. TEKLİF ALIN.