IRIS

IRIS danışmanlık, IRIS eğitim, IRIS denetim, IRIS belgelendirme

IRIS – ISO/TS 22163 – Uluslararası Raylı Taşımacılık Sektörüne Yönelik Tedarikçiler için Kalite Yönetim Sistemi:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

ISO kaynaklı bir standard’dır.

Raylı taşımacılık sektöründeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

Özellikle, Raylı taşımacılık sektörü üreticileri, hizmet sağlayıcıları, Raylı taşımacılık sektörüne tedarik sağlayanlar için bu sektörde olmazsa olmaz niteliğinde bir yönetim sistemi standardıdır.

Ana referans olan standardın maddeleri; aşağıda görüldüğü gibidir.

ISO/TS 22163:2017(E) – STANDARD MADDELERİ

İçindekiler

Önsöz

Giriş

kapsam

1.1 Kapsam – Tamamlayıcı

2 Normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar

3.1 Ray sektörü için terimler ve tanımlar

3.2 Kısaltmalar

4 Örgütün içeriği

4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve süreçleri

4.4.3 Kalite yönetim sistemi ve süreçleri – Tamamlayıcı

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve bağlılık

5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri odaklılık

5.2 Politikası

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının iletilmesi

5.2.3 Kalite politikası – Tamamlayıcı

5.2.4 Güvenlik politikası

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer

5.3.1 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer – Ekler

5.3.2 Süreç sahiplerinin sorumlulukları ve yetkileri

6 Planlama

6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler

6.1.3 Riskleri ve fırsatları ele alma amaçlı eylemler – Tamamlayıcı

6.1.4 Durumsal planlama

6.2 Kalite hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

6.4 İş planlaması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Süreçlerin işleyişi için çevre

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçülmesi

7.1.6 Örgütsel bilgi

7.2 Yetkinlik

7.2.1 Yetkinlik – Tamamlayıcı

7.3 Farkındalık

7.3.1 Farkındalık – Tamamlayıcı

7.4 İletişim

7.5 Belgelenmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

“7.5.3 Belgelenen bilgilerin kontrolü

8. Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.1.1 Dış kaynak kullanımı veya süreçlerin transferi için planlama

8.1.2 İhale yönetimi

8.1.3 Proje yönetimi

8.1.4 Yapılandırma yönetimi

8.1.5 Değişim yönetimi

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri iletişimi

8.2.2 Ürün ve hizmetlerle ilgili şartların belirlenmesi

8.2.3 Ürün ve hizmetlerle ilgili gereksinimlerin gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için gereklilikler

8.2.5 Ürün ve hizmetler için gereksinimler – Tamamlayıcı

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve geliştirme planlaması

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

8.4 Dışarıdan sağlanan süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı

8.4.3 Dış sağlayıcılar için bilgi

8.4.4 Tedarik zinciri yönetimi

8.5 Üretim ve hizmet sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

8.5.3 Müşterilere veya harici sağlayıcılara ait mallar

8.5.4 Koruma

8.5.5 Teslimat sonrası aktiviteler

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

8.5.7 Üretim planlaması

8.6 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması

8.6.1 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması – Ek

8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü

8.7.3 Uygun olmayan çıktıların kontrolü – Ek

8.8 RAMS / LCC

8.9 İlk makale denetimi

8.10 Eskimiş yönetimi

8.11 İnovasyon yönetimi

9 Performans değerlendirmesi

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

9.2 İç denetim

9.2.3 İç denetim – Tamamlayıcı

9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi

9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetim gözden geçirme girdileri

9.3.3 Yönetim gözden geçirme çıktıları

9.4 Süreç incelemeleri

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici eylem

10.2.3 Uygunsuzluk ve düzeltici eylem – Tamamlayıcı

10.3 Sürekli iyileştirme

Daha fazla bilgi ve ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmet(ler) için; iletişime geçin, direkt UZMAN’ ından TEKLİF ALIN.

Yeri ve Zamanı SİZ BELİRLEYİN. Siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.