ISO 9001

ISO 9001 danışmanlık, ISO 9001 eğitim, ISO 9001 denetim, ISO 9001 belgelendirme

ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi:

ISO 9001 danışmanlık, ISO 9001 eğitim, ISO 9001 denetim, ISO 9001 belgelendirme

Standard; ISO (International Organization for Standardization) kaynaklı, genel bir kalite yönetim sistemi standardıdır.

ISO 9001; tüm kalite yönetim sistemleri için bir temel yapıdadır. Kalite Yönetim Sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik bir pasaport görevi görür.

Ana sanayiler ve tüm alt tedarikçilerin birbirleri ile çalışabilmeleri için bir gerekliliktir. Bunun için tedarikçilerin kalite yönetim sistemine ve belgesine sahip olmaları beklenir.

Sizce de uygun ise, ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi’ ne yönelik sizleri asiste etmek isteriz.

Sisteminizi, ISO 9001 danışmanlık hizmeti adı altında kurar dokümante eder-edilmesini sağlayabiliriz.

Standard temel ve iç denetçi eğitimlerinizi ISO 9001 eğitim hizmeti adı altında hem gerçekleştirir, hem personellerinizi kalifiye eder, hem de ISO 9001 eğitim sertifikası ile belgelendirilmenizi sağlayabiliriz.

İç ve dış denetimlerinizde ISO 9001 denetim hizmeti adı altında sizleri asiste edebiliz. Belgelendirme süreçlerinizi ISO 9001 belgelendirme hizmeti adı altında organize eder, belgelendirilmenizi sağlayabiliriz.

Standardın maddeleri aşağıdaki gibidir;

İçindekiler:

ÖN SÖZ

GİRİŞ

1 KAPSAM

2 ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DOKÜMANLAR

3 TERİMLER VE TARİFLER

4 KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

5 LİDERLİK

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri odağı

5.2 Politika

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 PLANLAMA

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

7 DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü

7.1.6 Kurumsal bilgi

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 OPERASYON

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri ile iletişim

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

8.5.4 Muhafaza

  8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

  8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

10 İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme

Giriş:

0.1 Genel:

Kalite yönetim sistemini uygulamaya karar vermek, kuruluşun genel performansını artırmaya yardım etmesi ve sürdürülebilir kalkınma inisiyatiflerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, bir kuruluş açısından stratejik bir karardır.

Bu standardı esas alarak bir kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları sağlar:

a) Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyetini,

b) Müşteri memnuniyetini artırmak için fırsatları,

c) Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirlemeyi,

d) Belirtilmiş kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyetini.

Bu standard ilgili iç ve dış taraflarca kullanılabilir.

Aşağıdakilere olan ihtiyacı belirtmek bu standardın amacı değildir:

– Farklı kalite yönetim sistemlerinin yapısındaki tekdüzelik,

– Bu standardın madde yapısı ile dokümantasyonun sıralamasının aynı olması,

– Kuruluş içerisinde bu standarda özel terminolojinin kullanımı.

Bu standardda belirtilen kalite yönetim sistemi şartları, ürün ve hizmet için olan şartları tamamlayıcıdır.

Bu standard, Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygular.

Proses yaklaşımı kuruluşa, prosesleri ve onların karşılıklı etkileşimlerinin planlamasını sağlar.

PUKÖ döngüsü kuruluşa, proseslerine uygun şekilde kaynak sağlandığından, proseslerinin uygun şekilde yönetildiğinden, iyileştirme için fırsatların tayin edildiğinden ve bu şekilde hareket edildiğinden emin olunmasını sağlar.

Risk temelli düşünme kuruluşa, prosesleri ve kalite yönetim sisteminin planlanan sonuçlardan sapmaya yol açan faktörlerin tayinini, olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek önleyici kontrolleri uygulamayı ve ortaya çıktıkça fırsatlardan azami derecede faydalanmayı sağlar (bk. Madde A.4).

Şartları düzenli şekilde karşılama ve gelecek ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, artarak dinamikleşen ve karmaşık çevrede, kuruluş için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu amaca erişmek için kuruluş, doğrulama ve sürekli iyileştirmeye ek olarak büyük değişiklikler, inovasyon ve organizasyon değişikliği gibi farklı şekillerdeki iyileştirmeyi adapte etmeye ihtiyaç duyabilir.

Bu standardda aşağıda belirtilen fiil şekilleri kullanılmaktadır:

— “-meli/ -malı” bir şartı belirtir,

— “esastır” kuvvetli bir tavsiyeyi belirtir,

— “izin verilir” bir müsaadeyi belirtir,

— “-abilir/ -ebilir” bir olabilirliği veya yapabilirlik/ yapabilirliği belirtir.

“Not” olarak verilen bilgiler ilgili şartın anlaşılması veya açıklanmasına kılavuzluk içindir.

0.2 Kalite Yönetim Prensipleri:

Bu standard ISO 9000’de açıklanan kalite yönetim sistemi prensiplerini esas alır.

Bu açıklamalar, her bir prensiple ilgili bir cümle, kuruluş için bu prensibin neden önemli olduğunu anlatan bir gerekçe, prensiple ilgili faydalara bazı örnekler ve prensibi uygularken kuruluşun performansını arttırmak için tipik faaliyet örneklerini kapsar.

Kalite yönetim prensipleri:

– Müşteri odaklılık,

– Liderlik,

– Personelin bağlılığı,

– Proses yaklaşımı,

– İyileştirme,

– Kanıt esaslı karar alma,

– İlişki yönetimi

dir.

Daha fazla bilgi ve ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmet(ler) için; iletişime geçin, direkt UZMAN’ ından TEKLİF ALIN.

Yeri ve Zamanı SİZ BELİRLEYİN. Siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

NOT: İLETİŞİM SAYFASI üzerinde ve aynı zamanda bu sayfanın en altında yer alan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara lokasyonlarına yönelik iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Telefon veya mail ( info@isoq.com.tr ) veya whatsApp (0533 436 65 67) mesaj veya aşağıdaki TEKLİF TALEP FORMU‘ nu kullanabilirsiniz. Takriben ilk 24 saat içerisinde proje teklifimizi sizler ile paylaşıyor olacağız. Onaylarınız nezdinde ne zaman isterseniz, proje çalışmalarına başlayabiliriz.

TEKLİF TALEP FORMU:

Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz projelere yönelik bilgi için bakınız; GÜNCEL FAALİYETLERDEN GÖRÜNTÜLER.