ISO/IEC 17020 – Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşları Yönetim Sistemi – Akreditasyonu

ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17020 danışmanlığı, ISO/IEC 17020 eğitimi, Muayene Kuruluşları Akreditasyonu danışmanlığı, Muayene Kuruluşları Akreditasyonu eğitimi

ISO/IEC 17020 – Muayene Kuruluşları Akreditasyonu:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

ISO/IEC kaynaklı bir standard’dır.

Muayene faaliyetleri sektöründeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Yapılan muayene ve kontrol faaliyetlerinin; resmi ve soru işaretleri olmaksızın kabul edilebilirliği adına, muayene kuruluşlarından ISO/IEC 17020’ ye göre akredite olmaları beklenir.

Başta TÜRKAK olmak üzere, dünyada onlarca akreditasyon kurumu mevcuttur. Herhangi birisi veya istenilen tüm Akreditasyon Kurumlarından akredite olunabilir.

ISO/IEC 17020 – STANDARDI MADDELERİ:

Giriş

0.1 Genel

0.2 Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) modeli

0.3 Bu standard daki PUKÖ’nün bileşenleri

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4 Genel Şartlar

4.1 Tarafsızlık Ve Bağımsızlık

4.2 Gizlilik

5 Yapısal Şartlar

5.1 İdari Şartlar

5.2 Organizasyon Ve Yönetim

6 Kaynak Şartları

6.1 Personel

6.2 Tesisler ve Donanım

6.3 Taşerona Verme

7 Proses Şartları

7.1 Muayene Yöntemleri ve Prosedürler

7.2 Muayene Öğeleri Ve Numunelerinin Yönetimi

7.3 Muayene Kayıtları

7.4 Muayene Raporları Ve Muayene Sertifikaları

7.5 Şikâyetler Ve İtirazlar

7.6 Şikâyetler Ve İtirazlar Prosesi

8 Yönetim Sistemi Şartları

8.1 Seçenekler

8.1.1 Genel

8.1.2 Seçenek A

8.1.3 Seçenek B

8.2 Yönetim Sistemi Dokümantasyonu (Seçenek A)

8.3 Dokümanların Kontrolü (Seçenek A)

8.4 Kayıtların Kontrolü (Seçenek A)

8.5 Yönetimin Gözden Geçirmesi (Seçenek A)

8.5.1 Genel

8.5.2 Gözden Geçirme Girdileri

8.5.3 Gözden Geçirme Çıktıları

8.6 İç Tetkikler (Seçenek A)

8.7 Düzeltici Faaliyetler (Seçenek A)

8.8 Önleyici Faaliyetler (Seçenek A)

Ek A

(Normatif) Muayene Kuruluşları İçin Bağımsızlık Şartları

A.1 Muayene Kuruluşları İçin Şartlar (A Tipi)

A.2 Muayene Kuruluşları İçin Şartlar (B Tipi)

A.3 Muayene Kuruluşları İçin Şartlar (C Tipi)

Ek B (Bilgi İçin) Muayene Raporları Ve Sertifikalarındaki İsteğe Bağlı Unsurlar

ISOQ olarak danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme, akreditasyon, lisanslandırma vb. ilgili hizmetlerimiz ile asiste ediyor olacağız.  Nihai olarak hem sürdürülebilir ve katma değer sağlayan etkin bir sisteme, hem belgeye sahip olacaksınız.

Daha fazla bilgi için iletişime geçin. Direkt UZMANI ile GÖRÜŞÜN. TEKLİF ALIN.