ISO/IEC 17024 – Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar Yönetim Sistemi – Akreditasyonu

ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17024 danışmanlığı, ISO/IEC 17024 eğitimi, Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu danışmanlığı, Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu eğitimi

ISO/IEC 17024 – Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

ISO/IEC kaynaklı bir standard’dır.

Personel belgelendirme faaliyetleri sektöründeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Yapılan personel belgelendirme faaliyetlerinin; resmi ve soru işaretleri olmaksızın kabul edilebilirliği adına, personel belgelendirme kuruluşlarından ISO/IEC 17024’ ye göre akredite olmaları beklenir.

Başta TÜRKAK olmak üzere, dünyada onlarca akreditasyon kurumu mevcuttur. Herhangi birisi veya istenilen tüm Akreditasyon Kurumlarından akredite olunabilir.

ISO/IEC 17024 – STANDARDI MADDELERİ:

Önsöz

Giriş

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

3.1 Belgelendirme prosesi

3.2 Belgelendirme programı

3.3 Belgelendirme şartları

3.4 Program sahibi

3.5 Belge

3.6 Yeterlilik

3.7 Nitelik

3.8 Değerlendirme

3.9 Sınav

3.10 Sınav yapan

3.11 Sınav gözetmeni

3.19 İtiraz

3.20 Şikâyet

3.21 İlgili taraf

3.22 Gözetim

4 Genel şartlar

4.1 Yasal hususlar

4.2 Belgelendirme kararına ilişkin sorumluluk

4.3 Tarafsızlığın yönetimi

4.4 Finans ve yükümlülük

5 Yapısal şartlar

5.1 Yönetim ve organizasyon yapısı

5.2 Eğitim açısından belgelendirme kuruluşunun yapısı

6 Kaynak şartları

6.1 Genel personel şartları

6.2 Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel

6.3 Dış kaynak kullanımı

6.4 Diğer kaynaklar

7 Kayıtlara ve bilgilere ilişkin şartlar

7.1 Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin kayıtlar

7.2 Kamuya açık bilgi

7.3 Gizlilik

7.4 Güvenlik

8 Belgelendirme programları

9 Belgelendirme prosesi şartları

9.1 Başvuru prosesi

9.2 Değerlendirme prosesi

9.3 Sınav prosesi

9.4 Belgelendirme kararı

9.5 Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması

9.6 Yeniden belgelendirme prosesi

9.7 Belge, logo ve işaretlerin kullanımı

9.8 Belgelendirme kararlarına karşı itiraz

9.9 Şikâyetler

10 Yönetim sistemi şartları

10.1 Genel

10.2 Genel yönetim sistemi şartları

Ek A – (Bilgi için) Kişileri belgelendiren kuruluşlar ve bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin prensipler

Kaynaklar

ISOQ olarak danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme, akreditasyon, lisanslandırma vb. ilgili hizmetlerimiz ile asiste ediyor olacağız.  Nihai olarak hem sürdürülebilir ve katma değer sağlayan etkin bir sisteme, hem belgeye sahip olacaksınız.

Daha fazla bilgi için iletişime geçin. Direkt UZMANI ile GÖRÜŞÜN. TEKLİF ALIN.