VDA – Alman Otomotiv Sanayi – Standartları

ISOQ Danışmanlık, ISOQ Eğitim, ISOQ Denetim

VDA – Alman Otomotiv Sanayi – Standartları:

VDA – Alman Otomotiv Sanayi – Standartları üzerinden sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetlerinde bulunabiliriz.

 • VDA – Cilt 8D – 8 Disiplinli Problem Çözme Yöntemi, Süreç, Rapor
 • VDA – ACSMS – Otomotiv Siber Güvenlik Yönetim Sistemi Denetimi
 • VDA – Beceriklilik İşbirliği
 • VDA – AIAG ve VDA FMEA-El Kitabı – Tasarım FMEA, Proses FMEA – İzleme ve Sistem Yanıtı için Ek FMEA
 • VDA – Siber Güvenlik için Otomotiv SPICE® – Bölüm I: Siber Güvenlik Mühendisliği için Süreç Referansı ve Değerlendirme Modeli, – Bölüm II: Siber Güvenlik Mühendisliği için Süreç Performansına İlişkin Derecelendirme Yönergeleri (Seviye 1),
 • VDA – Otomotiv SPICE Yönergeleri
 • VDA – IATF 16949’a Dayalı Müşteriye Özel Kalite Yönetimi Sistem Gereksinimleri Oluşturma
 • VDA – Otomotiv Endüstrisinde EOS-Elektrik Aşırı Gerilme, Aşırı Elektriksel Gerilme İşareti Gösteren Yarı İletken Cihazların İşlenmesi, İçindekiler, Belgeler ve Açıklamalar
 • VDA – Saha Arıza Analizi ve Denetim Standardı
 • VDA – Alınan Dersler – Otomotiv Endüstrisinde “Alınan Dersler”in Tanımı. İşlem Tanımı, Uygulama İpuçları ve Pratik Örnekler.
 • VDA – Yeni Parçalar İçin Olgunluk Seviyesi Güvencesi. – Metotlar, Ölçüm Kriterleri, Dokümantasyon
 • VDA – Ürün Bütünlüğü – Ürün güvenliği ve uygunluğu ile ilgili kuruluşlar için önerilen eylem. Kablosuz Güncellemeleri Kullanarak Geri Çağırma Yönetimi
 • VDA – Ürün İmalatı ve Teslimatı – Sağlam Üretim Süreci – Ön Koşullar, Standartlar, Kontrol, Örnekler
 • VDA – Özel Karakteristikler (SC) – Özel Karakteristikleri Kapsayan Proses Tanımı,
 • VDA – Spesifikasyon Standart Yapısı – Otomotiv VDA Bileşen Gerekliliği – Spesifikasyon Standart Yapısı
 • VDA – Müşteri Şikayetlerini Ele Almak için Standartlaştırılmış Süreç – İçerik, Belgeler ve Açıklama
 • VDA 1 – Cilt 1 – Belgelenmiş Bilgiler ve Saklama
 • VDA 2 – Cilt 2 – Sarf Malzemesi Üretim Sürecinin ve Ürün Onayının (PPA) Kalitesini Sağlama
 • VDA 3.1 – Cilt 3 Bölüm 1 Araba Üreticileri ve Tedarikçilerinin Güvenilirlik Güvencesi
 • VDA 3.2 – Cilt 3 Bölüm 2, Araba Üreticileri ve Tedarikçilerinin Güvenilirlik Güvencesi – Güvenilirlik Yöntemleri ve Araçları
 • VDA 3.3 – Cilt 3 Bölüm 3 – Güvenilirlik Kontrol Döngüsündeki Örnek Olaylar,
 • VDA 4 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 1-4: Genel, Risikoanalysen, Methoden ve Vorgehensmodelle
 • VDA 4.1 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 1: Genel, Yöntemlere Genel Bakış, Temel Yardımlar, Geliştirme Süreçleri.
 • VDA 4.2 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 2: Risk Analizleri. Hata Ağacı Analizi – FTA, Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA), SWOT Analizi (Güçlü Yönler – Zayıf Yönler – Fırsatlar – Tehditler).
 • VDA 4.3 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 3: Yöntemler. İmalat ve Montaj için Tasarım (DFMA), Dijital Mock-Up (DMU), Deneylerin Tasarımı (DoE) – Deneme Metodolojisi, İmalat Fizibilite Analizi, POKA YOKE, Kalite Fonksiyon Dağıtımı (QFD), TRIZ, Ekonomik Proses Tasarımı ve Proses Kontrolü, 8D Yöntemi, 5 Neden Yöntemi, Önleyici Kalite Yönetim Yöntemlerinin Seçimi
 • VDA 4.4 – Cilt 4 – Süreç Ortamında Kalite Güvencesi. Bölüm 4: Süreç Modelleri. Altı Sigma, Altı Sigma için Tasarım (DFSS), Endüstriyel Tolerans Süreci
 • VDA – VDA 4.5 – Cilt 5 Ölçüm ve Muayene İşlemleri. – Yetenek, Planlama ve Yönetim
 • VDA 5.1 – Cilt 5.1 İzlenebilir Hat İçi Metroloji – Araç Gövdesi İmalatında, Tamamlayıcı – Hacimden VDA 5’e, Ölçüm İşlemleri Yeteneği
 • VDA 5.2 – Cilt 5.2 – Ölçme Yeteneği – Cıvatalı Bağlantılarda Tork Kontrolü İşlemleri,
 • VDA 6.1 – Cilt 6 Bölüm 1 – QM-Sistem Denetimi Seri Üretimi
 • VDA 6.2 – Cilt 6 Bölüm 2 – QM Sistem Denetimi – Hizmetler – Otomotiv Sektöründe Hizmet Kuruluşları İçin Özel Gereksinimler
 • VDA 6.3 – Cilt 6 Bölüm 3 – Proses Denetimi
 • VDA 6.3 – Cilt 6 Bölüm 3 – Proses Denetim – Denetçi Sürümü
 • VDA 6.4 – Cilt 6 Bölüm 4 – QM Sistem Denetimi – Üretim Ekipmanı
 • VDA 6.5 – Cilt 6 Bölüm 5 – Ürün Denetimi
 • VDA 6.7 – Cilt 6 Bölüm 7 – Proses Denetimi – Üretim Ekipmanları
 • VDA 9 – Cilt 9 – Kalite Güvencesi – Emisyonlar ve Yakıt Tüketimi – Binek ve Hafif Ticari Araçlarda Polis Testleri,
 • VDA – Otomobillerin İç ve Dışındaki Dış Bağlantı Elemanlarının Dekoratif Yüzeyleri ve Fonksiyonel Parçaları
 • VDA 19.1 – Cilt 19 Bölüm 1, Teknik Temizliğin Denetimi >İşlevsel Olarak İlgili Otomotiv Bileşenlerinin Partikül Kontaminasyonu
 • VDA 19.2 – Cilt 19 Bölüm 2, Montajda Teknik Temizlik – Çevre, Lojistik, Personel ve Montaj Ekipmanları
 • PSR/PS(C)R – Ürün Güvenlik ve Uygunluk Temsilcisi

Daha fazla bilgi ve ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmet(ler) için; iletişime geçin, direkt UZMAN’ ından TEKLİF ALIN.

Yeri ve Zamanı SİZ BELİRLEYİN. Siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

HİZMET TÜRLERİMİZ: