CQI-12 Özel Proses – Boyama Sistem Değerlendirmesi

CQI-12 – Özel Proses – Boyama Sistem Değerlendirmesi:

Ford Q1, IATF 16949 vb. otomotiv sektörüne yönelik yönetim sistemleri standardları ile birlikte kullanılan, tamamlayıcı nitelikteki metotları, şartları, formları vb. içeren, standardlar içerisinde bir manuel ve-veya metod şeklinde atıf yapılan bir gerekliliktir.

AIAG kaynaklı bir manuel’dir.

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, aynı zamanda bir özel proses olan boyama imalat prosesinizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden, iç ve-veya dış kaynaklı olarak müşteri ve-veya 3ncü taraflarca gerçekleştirilen bir değerlendirme, denetim türüdür.

Boyama imalat proseslerinize yönelik kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörüne Yönelik Kalite Yönetim Sistemi / Standardı ve OEM’ lerin yazılı müşteri özel istekleri standartlarına göre talep edilen, 1nci taraf denetimler (kuruluş içi denetimler) ve 2nci taraf denetimler (alt tedarikçi denetimleri)’ nde kullanılması gereken bir değerlendirme check listi’ dir.

İlk defa çalışılmaya başlanacak tedarikçiler için; çalışma onayı öncesi emin olmak adına 2nci taraf denetimlerde (alt tedarikçi denetimleri) ve sonrasında onay alınan, onaylı tedarikçiler listesinde bulunan tedarikçilerin ise halen aynı yeteneklere sahip olup olmadığını sorgulamak adına; 2nci taraf denetimler (alt tedarikçi denetimleri) adı altında bu check list kullanılır.

Eğer ki, imalat prosesi olarak bu yönde bir imalat prosesi var ise; periyodik olarak gerçekleştirilen proses denetimlerde ve shutdown (planlı, bakım amaçlı, uzun üretim duruşları) sonrası tekrar seriye başlamak için öncelikle emin olmak adına 1nci taraf denetimler (kuruluş içi denetimler) adı altında bu check list kullanılır.

Şubat 2012 itibari ile V2 olarak belirtilen 2nci versiyon/baskı çıkmıştır. 

Özel proses; Boyama sistem değerlendirmesi (CSA) 2nci baskısı; yeni gereklilikler; değiştirilmiş gereklilikler ve tedarikçi organizasazyonun kendi değerlendirmelerinde dikkate alması zorunlu açıklamaları içerir.

Bu 2nci baskı; OEM, 1nci kademe tedarikçiler ve boyama tedarikçilerininin ortak çalışmasıdır.

Otomotiv Endüstrisi Eylem Grubu (AIAG) komiteleri, otomotiv endüstrisindeki üye şirketlerden gönüllülerden oluşur. Proses denetimi hazırlama çalışmaları AIAG teknik komiteleri tarafından yapılır.

Teknik komitelerin başlıca görevi, Otomotiv Standartları ve Sistem Gereksinimlerini hazırlamaktır.

Teknik komiteler tarafından kabul edilen taslak belgeler, gözden geçirme ve fikir birliği için Yönlendirme Komitesine dağıtılır. Dokümanların yayınlanması Kalite Yönetim Komitesi tarafından onaylanmayı gerektirir.

Kalite Yönetim Kurulu, bu belgenin geliştirilmesine zaman ve çaba harcayan aşağıdaki bireyleri ve şirketlerini takdir ve teşekkür eder.

İÇİNDEKİLER TABLOSU:

AIAG Hakkında

Önsöz

Takdim/Teşekkür Alıntıları

İçindekiler Tablosu

            Genel

            Proses Yaklaşımı

Boyama Sistem Değerlendirmesi Amaçları

Değerlendirme Prosesi

Değerlendirici Kalifikasyonları

Diğer Gereklilikler

  1. Kapsam

1.1. Genel

1.2. Uygulama

  1. Boyama Sistem Değerlendirmesi Prosedürü
  2. Özel Proses: Boyama Sistem Değerlendirmesi
  3. Ek A: Proses Tabloları
  4. Sözlük

Boyama Sistem Değerlendirmesi (CSA); 2nci baskısının hazırlık çalışması; AIAG Boyama Prosesi İş Grubu vasıtası ile gerçekleştirildi. Bu boyama prosesi gereksinimleri; müşteri ve ürün standardlarına yönelik tamamlayıcıdır.

Boyama Sistem Değerlendirmesi (CSA); bir organizasyonun bu gereksinimleri karşılama yeteneğini değerlendirmek için kullanılabilir, hem de müşteri, yasal/mevzuat/düzenleyici ve organizasyonun kendi gereksinimlerini değerlendirmek için.

Ayrıca; bir organizasyon ile onun tedarikçileri arasında da kullanılabilir.

Boyama (Coating) Sistem Değerlendirmesi (CSA); ISO/TS 16949 (IATF 16949)’ da açıklandığı gibi otomotiv proses yaklaşımını destekler.

CSA’ in amacı; tedarik zinciri içerisinde  sürekli iyileştirme, kusur/arıza önlemeyi pekiştirme, atık ve değişimin azaltılmasını sağlayan bir boyama yönetim sisteminin geliştirilmesidir.

Uluslararası kabul görmüş kalite yönetim sistemi ve uygun müşteri özel istekleri ile birleştirilmiş CSA; boyama yönetim sistemleri için temel gereklilikleri tanımlar.

CSA; otomotiv üretim ve servis parçaları organizasyonları için bir boyama yönetim sistemine yönelik ortak bir yaklaşımı sağlamak adına amaçlanmış, planlanmıştır.

PROSES TABLOLARI:

CSA’ ın tüm gereklilikler,; tipi, boyutu ve ürün ne olursa olsun, bu doküman içerisinde belirtilen boyama operasyonlarını uygulayan tüm organizasyonlara yönelik yürürlükte bulunmaya amaçlı planlanmıştır ve  genel/özgüdür bir yapıdadır.

12 adet proses tablosu; geliştirilmiş ve uygun tablo(lar); değerlendirme boyunca referans alınacaktır.

Proses tabloları; aşağıdakiler için gereksinimleri/şartları içerir.

  1. Process and Test Equipment / Proses ve Test Ekipmanı
  2. Proces Monitor Frequencies / Proses İzleme Frekansları
  3. In-Process / Final Test Frequencies / Yerinde-Sahada/Final Test Frekansları
  4. Test Frequencies / Test Frekansları

Proses tabloları; proses kontrol parametreleri ve parçaları için proses parametrelerinin toleransları ve frekanslarını belirler. 

Boyama sistem değerlendirmesi (CSA) içerisindeki gereklilikler; değerlendiriciye proses tablolarını ne zaman başvurmaları gerektiğini bildirir.