ISO/IEC 17025 – Uygunluk Değerlendirmesi – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yönetim Sistemi – Akreditasyonu

ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17025 danışmanlığı, ISO/IEC 17025 eğitimi, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyonu danışmanlığı, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyonu eğitimi

ISO/IEC 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyonu:

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

ISO/IEC kaynaklı bir standard’dır.

Deney ve kalibrasyon faaliyetleri sektöründeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Yapılan deney (test) ve-veya kalibrasyonların; resmi ve soru işaretleri olmaksızın kabul edilebilirliği adına, deney (test) ve-veya kalibrasyon laboratuvarlarından ISO/IEC 17025’ e göre akredite olmaları beklenir.

Başta TÜRKAK olmak üzere, dünyada onlarca akreditasyon kurumu mevcuttur. Herhangi birisi veya istenilen tüm Akreditasyon Kurumlarından akredite olunabilir.

ISO/IEC 17025 – STANDARDI MADDELERİ:

Giriş

0.1 Genel

0.2 Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) modeli

0.3 Bu standard daki PUKÖ’nün bileşenleri

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4. Yönetim Şartları

4.1. Kuruluş

4.1.5. Laboratuvar

4.2 Yönetim Sistemi

4.3 Doküman Kontrolü

4.3.1 Genel

4.3.2 Dokümanların onaylanması ve yayımlanması

4.3.3 Doküman değişiklikleri

4.4 Taleplerin, Tekliflerin Ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

4.5 Deneylerin Ve Kalibrasyonların Taşerona Verilmesi

4.6 Hizmet Ve Malzemelerin Satın Alınması

4.7 Müşteriye Hizmet

4.8 Şikayetler

4.9 Uygun Olmayan Deney Ve/Veya Kalibrasyon İşleminin Kontrolü

4.10 İyileştirme

4.11 Düzeltici Faaliyet

4.11.2 Sebep analizi

4.11.3 Düzeltici faaliyetlerin seçilmesi ve uygulanması

4.11.4 Düzeltici faaliyetlerin izlenmesi

4.11.5 İlave tetkikler

4.12 Önleyici Faaliyet

4.13 Kayıtların Kontrolü

4.13.2 Teknik kayıtlar

4.14 İç Tetkikler

4.15 Yönetimin Gözden Geçirmesi

5 Teknik Şartlar

5.1 Genel

5.2 Personel

5.3 Yerleşim Ve Çevre Şartları

5.4 Deney Ve Kalibrasyon Metotları Ve Metodun Geçerli Kılınması

5.4.1 Genel

5.4.2 Metotların seçilmesi

5.4.3 Laboratuvarda geliştirilen metotlar

5.4.4 Standard olmayan metotlar

5.4.5 Metotların geçerli kılınması

5.4.6 Ölçme belirsizliğinin tayini

5.4.7 Verilerin kontrolü

5.5 Cihazlar

5.6 Ölçümlerin Izlenebilirliği

5.6.1 Genel

5.6.2 Özel şartlar

5.6.2.1 Kalibrasyon

5.6.2.2 Deney

5.6.3 Referans standardlar ve referans malzemeler

5.6.3.1 Referans standardlar

5.6.3.2 Referans malzemeler

5.6.3.3 Ara kontroller

5.6.3.4 Nakil ve depolama

5.7 Numune Alma

5.8 Deney Numunelerine Ve Kalibrasyona Gelen Cihazlara Uygulanan İşlemler

5.9 Deney Ve Kalibrasyon Sonuçlarının Kalitesinin Güvencesi

5.10 Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

5.10.1 Genel

5.10.2 Deney raporları ve kalibrasyon sertifikaları

5.10.3 Deney raporları

5.10.4 Kalibrasyon sertifikaları

5.10.5 Görüşler ve yorumlar

5.10.6 Taşeronlardan elde edilen deney ve kalibrasyon sonuçları

5.10.7 Sonuçların elektronik olarak iletilmesi

5.10.8 Rapor veya sertifikaların biçimi

5.10.9 Deney raporlarında ve kalibrasyon sertifikalarında yapılan değişiklikler

ISOQ olarak danışmanlık, eğitim, denetim, belgelendirme, akreditasyon, lisanslandırma vb. ilgili hizmetlerimiz ile asiste ediyor olacağız.  Nihai olarak hem sürdürülebilir ve katma değer sağlayan etkin bir sisteme, hem belgeye sahip olacaksınız.

Daha fazla bilgi için iletişime geçin. Direkt UZMANI ile GÖRÜŞÜN. TEKLİF ALIN.