ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 danışmanlık, ISO/IEC 17025 eğitim, ISO/IEC 17025 denetim, ISO/IEC 17025 belgelendirme

ISO/IEC 17025 – Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyonu:

ISO/IEC 17025 danışmanlık, ISO/IEC 17025 eğitim, ISO/IEC 17025 denetim, ISO/IEC 17025 belgelendirme

Uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, kalite yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

ISO/IEC kaynaklı bir standard’dır.

Deney ve kalibrasyon faaliyetleri sektöründeki kalite ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Yapılan deney (test) ve-veya kalibrasyonların; resmi ve soru işaretleri olmaksızın kabul edilebilirliği adına, deney (test) ve-veya kalibrasyon laboratuvarlarından ISO/IEC 17025’ e göre akredite olmaları beklenir.

Başta TÜRKAK olmak üzere, dünyada onlarca akreditasyon kurumu mevcuttur. Herhangi birisi veya istenilen tüm Akreditasyon Kurumlarından akredite olunabilir.

ISO/IEC 17025 – STANDARDI MADDELERİ:

Giriş

0.1 Genel

0.2 Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al (PUKÖ) modeli

0.3 Bu standard daki PUKÖ’nün bileşenleri

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

3 Terimler ve tarifler

4. Yönetim Şartları

4.1. Kuruluş

4.1.5. Laboratuvar

4.2 Yönetim Sistemi

4.3 Doküman Kontrolü

4.3.1 Genel

4.3.2 Dokümanların onaylanması ve yayımlanması

4.3.3 Doküman değişiklikleri

4.4 Taleplerin, Tekliflerin Ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

4.5 Deneylerin Ve Kalibrasyonların Taşerona Verilmesi

4.6 Hizmet Ve Malzemelerin Satın Alınması

4.7 Müşteriye Hizmet

4.8 Şikayetler

4.9 Uygun Olmayan Deney Ve/Veya Kalibrasyon İşleminin Kontrolü

4.10 İyileştirme

4.11 Düzeltici Faaliyet

4.11.2 Sebep analizi

4.11.3 Düzeltici faaliyetlerin seçilmesi ve uygulanması

4.11.4 Düzeltici faaliyetlerin izlenmesi

4.11.5 İlave tetkikler

4.12 Önleyici Faaliyet

4.13 Kayıtların Kontrolü

4.13.2 Teknik kayıtlar

4.14 İç Tetkikler

4.15 Yönetimin Gözden Geçirmesi

5 Teknik Şartlar

5.1 Genel

5.2 Personel

5.3 Yerleşim Ve Çevre Şartları

5.4 Deney Ve Kalibrasyon Metotları Ve Metodun Geçerli Kılınması

5.4.1 Genel

5.4.2 Metotların seçilmesi

5.4.3 Laboratuvarda geliştirilen metotlar

5.4.4 Standard olmayan metotlar

5.4.5 Metotların geçerli kılınması

5.4.6 Ölçme belirsizliğinin tayini

5.4.7 Verilerin kontrolü

5.5 Cihazlar

5.6 Ölçümlerin Izlenebilirliği

5.6.1 Genel

5.6.2 Özel şartlar

5.6.2.1 Kalibrasyon

5.6.2.2 Deney

5.6.3 Referans standardlar ve referans malzemeler

5.6.3.1 Referans standardlar

5.6.3.2 Referans malzemeler

5.6.3.3 Ara kontroller

5.6.3.4 Nakil ve depolama

5.7 Numune Alma

5.8 Deney Numunelerine Ve Kalibrasyona Gelen Cihazlara Uygulanan İşlemler

5.9 Deney Ve Kalibrasyon Sonuçlarının Kalitesinin Güvencesi

5.10 Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

5.10.1 Genel

5.10.2 Deney raporları ve kalibrasyon sertifikaları

5.10.3 Deney raporları

5.10.4 Kalibrasyon sertifikaları

5.10.5 Görüşler ve yorumlar

5.10.6 Taşeronlardan elde edilen deney ve kalibrasyon sonuçları

5.10.7 Sonuçların elektronik olarak iletilmesi

5.10.8 Rapor veya sertifikaların biçimi

5.10.9 Deney raporlarında ve kalibrasyon sertifikalarında yapılan değişiklikler

Daha fazla bilgi ve ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmet(ler) için; iletişime geçin, direkt UZMAN’ ından TEKLİF ALIN.

Yeri ve Zamanı SİZ BELİRLEYİN. Siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

NOT: İLETİŞİM SAYFASI üzerinde ve aynı zamanda bu sayfanın en altında yer alan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara lokasyonlarına yönelik iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Telefon veya mail ( info@isoq.com.tr ) veya whatsApp (0533 436 65 67) mesaj veya aşağıdaki TEKLİF TALEP FORMU‘ nu kullanabilirsiniz. Takriben ilk 24 saat içerisinde proje teklifimizi sizler ile paylaşıyor olacağız. Onaylarınız nezdinde ne zaman isterseniz, proje çalışmalarına başlayabiliriz.

TEKLİF TALEP FORMU:

Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz projelere yönelik bilgi için bakınız; GÜNCEL FAALİYETLERDEN GÖRÜNTÜLER.