ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; uluslar arası ve ulusal standard şartları, müşteri şartları, yasal şartlar, firmanın kendi iç şartlarını referans alan, çevre yönetim sisteminizin kabul edilebilirliğine yönelik uluslar arası ve ulusal pazarlarda bir pasaport görevi teşkil eden bir sistem belgelendirme türüdür.

ISO kaynaklı bir standard’dır.

Çevre ile ilgili sorumluluklarınıza olan yaklaşımınızın göstergesidir.

Belgeye sahip olabilmeniz adına denetimler ve belgelendirme; 3ncü taraf akredite, onaylı, belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

ISOQ olarak sizlere danışmanlık, eğitim, denetim hizmetleri ve ayrıca belgelendirme organizasyonları adı altında 3ncü taraf belgelendirme kuruluşlarını sizin adınıza araştırıp, kendileri ile iletişime geçip, sizinle iletişime geçmelerini, resmi başvuru süreçlerinin başlatılmasını sağlıyor, sizinle belgelendirme kuruluşları arasında köprü görevi görüyor olacağız.

Ana referans olan standardın maddeleri; aşağıda görüldüğü gibidir.

ISO 14001:2015 – STANDARDI – MADDELERİ

Çevre yönetim sistemleri – Şartlar ve kullanım kılavuzu

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Çevre yönetim sistemi

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Çevre politikası

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri

6.1.1 Genel

6.1.2 Çevre boyutları

6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri

6.1.4 Planlama faaliyeti

6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

6.2.1 Çevre amaçları

6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.4.1 Genel

7.4.2 İç iletişim

7.4.3 Dış iletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi

9.2 İç tetkik

9.2.1 Genel

9.2.2 İç tetkik programı

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileşme

Ek A (Bilgi için)

Bu standardın kullanımına dair kılavuz

A.1 Genel

A.2 Yapı ve terminoloji ile ilgili açıklama

A.3 Kavramların açıklaması

A.4 Kuruluşun bağlamı

A.4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

A.4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama

A.4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının tayini

A.4.4 Çevre yönetim sistemi

A.5 Liderlik

A.5.1 Liderlik ve taahhüt

A.5.2 Çevre politikası

A.5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

A.6 Planlama

A.6.1 Risk ve fırsatların tanımlanması için faaliyetler

A.6.1.1 Genel

A.6.1.2 Çevre boyutları

A.6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri

A.6.1.4 Planlama faaliyeti

A.6.2 Çevre amaçları ve bunlara erişmek için planlama

A.7 Destek

A.7.1 Kaynaklar

A.7.2 Yeterlilik

A.7.3 Farkındalık

A.7.4 İletişim

A.7.5 Dokümante edilmiş bilgi

A.8 Operasyon

A.8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

A.8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

A.9 Performans değerlendirme

A.9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

A.9.1.1 Genel

A.9.1.2 Uygunluğun değerlendirilmesi

A.9.2 İç tetkik

A.9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

A.10 İyileştirme

A.10.1 Genel

A.10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

A.10.3 Sürekli iyileştirme

  • Danışmanlık Hizmetleri,
  • Eğitim Hizmetleri,
  • Denetim Hizmetleri,
  • Belgelendirme Organizasyonu Hizmetleri,
  • Standard Tedarik/Satış Hizmetleri

adı altında NE ZAMAN (hafta içi / hafta sonu), NE KADAR SÜRE İLE (proje bazlı / sürekli), NEREDE (sizin yerinizde / ISQO ofiste) , NASIL (kişi bazlı / grup bazlı / 1-1 / online / uzaktan), HANGİ konu veya konularda ihtiyaç duyuyor iseniz, ISOQ olarak biz hazırız.

Yeri, zamanı, türü, içeriği SİZ BELİRLEYİN, siz bize değil, BİZ SİZE UYALIM.

İletişime geçin.